Vauriotarkastus kertoo vahingon laajuuden ja vaurion syyn

Vesivahingon tapahduttua ensimmäinen vaihe vesivahingon korjauksessa on selvittää ammattitaitoisesti vesivahingon laajuus ja vaurion syy. Vahinkokartoitus eli kosteuskartoitus toimii samalla projektisuunnitelmana tulevalle kuivausurakalle. Kosteusmittaus on lähtökohta onnistuneelle vesivahingon korjaamiselle.

  •  Kosteuskartoitus alkaa vauriotarkastajan selvittäessä ammattitaitoisesti vesivahingon syyn ja laajuuden sekä vaurion sijainnin. Rakenteiden kosteusmittaus ja mittaustulosten tulkinta ovat tässä avainasemassa.
  •  Tämän jälkeen vauriotarkastaja laatii asiakkaallemme kirjallisen vauriotarkastusraportin, joka sisältää vesivaurioalueen valokuvien ja pohjapiirustuksen lisäksi myös yksilöllisen korjaustapaehdotuksen.
  • Korjaustapaehdotuksesta selviää tarkemmat toimenpiteet kosteusvaurion korjaamiseen.
  • Vauriotarkastaja toimii koko vesivahingon korjaamisen ajan projektipäällikkönä vastaten prosessin sujuvuudesta. Tällöin kosteuskartoituksen, purun, kuivauksen ja korjausrakentamisen väliin ei jää turhia viiveitä.
  • Projektin etenemistä helpottaa myös se, että tilaajalla on vain yksi yhteyshenkilö, joka huolehtii työn tehokkaasta eteenpäin viemisestä sekä yhteydenpidosta eri osapuolten välillä.